fmd_goodKühnhaider Straße 4, 08344 Grünhain-Beierfeld phone03774 / 66 20 990 emailinfo@gazima.de

Společnost

Investice

Od založení firmy Gazima® s.r.o se stále investuje do výkonných technických zařízení. Všichni výrobní procesy jsou plně automatizovány a řídicím počítačem monitorovány. Následující nabídka zařízení je připravena ke zpracovaní vašich objednávek: 

  • Bubnový automat pro zinkování (rok výroby 1995) 
  • Automat pro mědění, niklování a chromování (rok výroby 1995, kompletní přestavba 2000) 
  • Zinkový podvozek automat / Bubnový automat pro hromadné pokovení (rok výroby 2000) 
  • Centrifuga na lakování ponorným válcem (rok výroby 2000) 
  • Bubnový automat pro zinkovánív (rok výroby 2003) 
  • Rozšířený zinkový podvozek automat (rok výroby 2007) 
  • Nový software a rozšíření kapacity bubnového automatu pro zinkovaní (2007)

S investicí v oblasti zařízení, patří i rozšíření prostorů. Obzvláštně nás těšilo, že v lednu 2008 jsme mohli dát do provozu naši novou halu logistiky. Tak máme nyní k dispozicí plochu cca 500 m² dodatečné pro skladovaní surového a hotového zboží. Současně v tomto prostoru se uskutečňuje také celé překládání zboží.

  • Stavba haly s kancelářskými, sanitárními a produkčními oblastmi (rok výroby 1994) 
  • Stavba produkční haly (rok výroby 2000) 
  • Stavba logistické a skladištní haly (rok výroby 2008)
Kapacita

Výroba a kapacita

S výrobní plochou nad 2.000 m² a současně s 30 spolupracovníky, kteří produkují v 3 směnách, jsme silným partnerem pro kovozpracující průmysl. 

Výrobními zařízeními můžeme nanášet metalem nejen bubnové zboží (sypký materiál), ale i zboží pro závěsné pokovení s náležitým povrchem. Přitom máme možnost výroby malých zakázek až do výroby velkosérií např. velkosérií automobilového průmyslu. 

Pomocí moderních výrobních zařízení a technologickými postupy můžeme reagovat rychle a flexibilně na požadavky trhu a na přání našich zákazníků.

High Tec ve zpracování zakázek

High Tec ve zpracování Vašich zakázek

Naše výrobní zařízení jsou kostrou optimálního zpracovaní zákazek. Tato zařízení zodpovídají nejnovějšímu standartu techniky a jsou řízení a monitorování počítačem. Výrobní procesy se nechají plně sledovat a dokumentovat. Tento proces začíná už při příjmu objednávek. S našimi moderními zařízeními pro elektronické zpracovaní dat máme možnost zakázky monitorovat a tyto podle přání zákazníků zpracovat rychle a flexibilně.

Přesně v čase

Dodávka Just in Time s vlastním vozovým parkem

Na přání Vám dodáme Vaše zakázky vlastním vozem z našeho vozového parku, nebo zorganizujeme Vám dodávku a odvoz. Ve spojení s řízeným procesem průběhu výroby Vám můžeme umožnit dodávku Just in Time.

Dějiny

Pradědeček, dvou současných vedoucích obchodu, Gustav Zimmermann založil už kolem v roku 1900 v Karlových Varech fabriku na výrobu niklového plechu s galvanickým ústavem. Jeho syn, Hans Zimmermann, pak udržoval galvanický ústav nejprve ve Schwarzenbergu a převzal ve 20 -tých letech bývalou firmu Friedrich v Beierfeldu. Vedle výroby domácích potřeb, tak jako forem na pečení a nádobí, bylo samozřejmě pokračováno i v práci galvanického zušlechťování povrchu. 

Po válce bývalí komunističtí mocnáři vydali zákaz výroby takového zboží pro privátní podnikaní. Celková galvanická produkce mohla pokračovat jen se silně omezenými možnostmi. Stále existoval strach z exekuční dražby nebo dalších omezení. 

U prostřed 50 -tých let bratři, Henry a Horst Zimmermann, převzali podnik. Investice nebo základní zachovaní hodnoty jako u mnoha privátních podniků nebylo povoleno ani kvůli pevné integraci do komunistického hospodářského systému. Přece byla zaručená stabilní a rovnoměrná produkce s existujícími prostředky. 

Po politickém obratu pro tehdejšího galvanizéra Zimmermanna začala plná a nová orientace na trh. Vzdor velké těžkosti se skoro 80% odpadem produkce se jim podařilo znova etablovat firmu na trhu.

Po smrti Henryho Zimmermanna v roce 1992 obchod vedl dál pan Horst Zimmemann. Restrukturováním se jim podařilo znova vybudovat obchod. Brzo se dalo zjistit, že možnosti byly vyčerpány na starém stanovišti. Na tomto synové pana Horsta Zimmermanna v roce 1994 založili firmu Gazima® s.r.o.