fmd_goodKühnhaider Straße 4, 08344 Grünhain-Beierfeld phone03774 / 66 20 990 emailinfo@gazima.de

Otisk

Jméno a adresa provozovatele Web. stránky

GAZIMA® Galvanische Veredlung Zimmermann s.r.o
Kühnhaider Straße 4
08344 Grünhain-Beierfeld
Německo

telefon: +49 3774 6620990
fax: +49 3774 35998
e-mail: info@gazima.de
webová adresa: www.gazima.de

Rejstříkové údaje

Jméno rejstříku: Amtsgericht Chemnitz
Číslo rejstříku: HRB 10793

Informace k regulovaným povoláním 

profesní komora: HWK-Chemnitz, Limbacher Straße 415, 09004 Chemnitz, Německo
Zákon označení profese: Galvaniseur / Galvanizér

Daňová identifikace 

DIČ: DE 163 291 158
Číslo daňového poplatníka: 218/168/02706

Vyloučení ručení

1. Obsah online nabídky 

Autor nebere žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu podaných informací. Nároky na ručení proti autorovi, které by byli zapříčiněny se vztahují na škodu materiálních nebo ideových způsobů, které používáním nebo nepoužíváním udaných informací resp. používáním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora nebylo předloženo žádné prokazatelné, úmyslné a nedbalé zavinění. Všechny nabídky zůstanou volné a jsou nezávazné. Autor si vysloveně vyhrazuje, časti strany nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení změnit, doplnit, mazat nebo zastavit časové nebo definitivní zveřejnění.

2. Odkazy a linky 

Při přímých nebo nepřímých odkazech na cizí internetové stránky "Linky", které leží mimo oblast zodpovědnosti autora, záruka povinnosti výjimečně by nabyla právní moci v případě, v kterém autor má znalost o obsahu a není mu technický možné, a bylo by mu to únosné, zabránit používaní v případě protiprávního obsahu. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají nebo už nezodpovídají nebo nebyli by úplné s platným právním stavem, další časti dokumentů ve svém obsahu a platnosti zůstanu od toho nedotknutelné. Autor tímto výslovně vyhlašuje, že do doby nasazení "Linku" nebyli poznány žádné ilegální obsahy na stránkách, které budou nalinkovány. Na aktuální a budoucí úpravu na obsahy nebo na autorství nalinkovaných / spojených stran autor nemá žádný vliv. Proto se tímto autor vysloveně distancuje od všech obsahů všech nalinkovaných / spojených stran, které byly změněny po nasazení Linku. Toto stanovení platí pro všechny nasazené Linky a poukazy uvnitř vlastní internetové nabídky, tak jako pro cizí zápisy do autorem připravených knih hostů, do diskusních fór a listin Mailingu. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy, obzvlášť za škody, které vznikají z použití nebo nepoužití tohoto způsobů udaných informací, ručí sám nabízitel strany, na které byli poukázány, a ne ten, který přes Linky na každé uveřejňování jen poukáže.

3. Autorské právo a právo ochranné značky 

Autor se má vynasnažit, ve všech publikacích, dbát na autorská práva použitých grafik zvukových dokumentů, obrazových sekvencí a textů, má použít pokud je to možné vlastní vytvořenou grafiku, zvukové dokumenty, obrazové sekvence a texty nebo má použít grafiku, zvukové dokumenty, obrazové sekvence a texty na které se neváže licence. Všechny uvedené nabídky uvnitř internetových nabídek uvedené, po případě třetím hrané obchodní a zbožní značky podléhají bez omezení ustanovením právě platného práva ochranné značky a vlastnickým právem právě zapsaného vlastníka. Samozřejmě na základě jen pozměňováním neposoudit, že obchodní značky nejsou hrané právem třetím! Autorská práva publikovaných, od autora samým vypracované objekty zůstává sám autorem strany. Rozmnožování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, obrazových sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tiskových publikacích nejsou povoleny bez výslovného souhlasu autora.

4. Ochrana dat 

Pokud uvnitř internetových nabídek je možnost zadání osobních nebo obchodních dat (e-mailové adresy, jména, adresy), tak může následovat vydání těchto údajů ze strany použivatele vysloveně jen na dobrovolné bázi. Použití a placení všech nabízených služeb je povoleno - pokud je to technicky možné a únosné - také bez udání takových dat resp. udáním anonymních dat nebo pseudonymů.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení ručení 

Toto vyloučení ručení je potřebné vnímat jako část internetové nabídky, od čehož bylo poukazováno na tuto stranu. Pokud časti nebo jednotlivé formulace tohoto textu nezodpovídají nebo už nezodpovídají nebo nebyli by úplné s platným právním stavem, další časti dokumentů ve svém obsahu a platnosti zůstanu od toho nedotknutelné.

Streitschlichtung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Unsere E-Mail-Adresse finden Sie  oben im Impressum. 

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Technická realizace / grafika / programování

Mediadesign Vogel
Zwickauer Straße 19
09366 Stollberg 

www.md-v.de